Tjenester vi tilbyr i Vestfold

Restaurering av gamle hus

 • Utskifting av råteskader
 • Vindusrestaurering
 • Reparasjoner
 • Renovering

Flislegging

 • Gulv
 • Vegg
 • Bad
 • Utendørs

Taktekking

 • Bytte av tak
 • Vasking av tak
 • Maling av tak
 • Renovering av tak

Oppussing

 • Renovering
 • Sparkling/sliping
 • Tapetsering
 • Listing

Snekkertjenester

 • Bygging av ny garasje
 • Bytte av kledning
 • Etterisolering
 • Bytte vindu
 • Bytte dører
 • Listing

Maling

 • Utvendig vask av huset
 • Utvendig skraping/maling
 • Innvendig maling

Kundeuttalelse fra Ragnar

"Jeg har benyttet han privat, i utleiebygg og i diverse borettslag. Han har i hovedsak utført malerarbeider, legging av belegningsstein, gartnerarbeider, utskifting av vinduer og dører.

Arbeidene har blitt utført på en tilfredsstillende måte og her grei å samarbeide med.

Ta gjerne kontakt med meg på mobil.: 466 94 917."

Ing. Ragnar Iversen - Horten

Kundeuttalelse fra Pierre

"Jag Pierre Isaksson med familj, kan rekomendere Marek med arbeidslag på det beste, meget flinke og ryddiga. Godt utført arbeide og alltid til tide. Har haft en meget fin dialog sammen under arbeide på Gamlev. 8. Horten. Arbeidet var isolering, skiftet tak, vindu m.m. Om ni trenger personlig referens kan ni nå mej på tlf 400 16 757."

Pierre Isaksson - Horten